Todos os filmes de Shinji Aramaki, Michihito Fujii & Kenji Kamiyama