Todas las películas de Shinji Aramaki, Michihito Fujii & Kenji Kamiyama